Dina affärshemligheter är värdefulla tillgångar. Om de stjäls utsätts du för otillbörlig konkurrens och utvecklingen hämmas, framförallt i branscher som är baserade på teknisk innovation. Vår internationella Trade Secrets-grupp arbetar nära våra klienter med att skydda deras immateriella tillgångar, både genom förebyggande och genom enforcementåtgärder.


Som en av världens ledande advokatbyråer med teknologifokus, kan vi hjälpa dig att skydda värdefull affärsinformation, både på lokal och internationell nivå. Till skillnad från många av våra konkurrenter har vi en integrerad approach när det gäller affärshemligheter. Vi kombinerar kunskaper inom immaterialrättarbetsrätt och tvistelösning utifrån den aktuella situationen. Många av våra jurister har vetenskaplig eller teknisk bakgrund vilket gör dem speciellt lämpade att förstå den innovation du vill skydda.

Vi stöter dagligen på och lämnar rådgivning kring affärshemligheter, bl a hur man ska hantera insiderbrott, förfalskningar, otillbörlig konkurrens och förtal. Tillsammans med dig arbetar vi med att identifiera värdefull information som behöver skyddas. Vi kan också ta fram interna policies, dokument och utbildning utifrån dina behov. När ett problem faktiskt uppstår skyddar vi dina rättigheter för att motverka eller minimera eventuella skadeverkningar.

Nyligen genomförda projekt