Vår långa erfarenhet av IT-,  telekom- och mediabranscherna bidrar till en gedigen och bred kunskap inom upphovsrätt och sammanhängande affärsrelaterade frågor.

Vi har ledande immaterialrättsjurister i alla de länder Bird & Bird finns. De kan ge dig råd oavsett inom vilken bransch du verkar. Vi kan utveckla strategier för copyright-skydd i samband med bl.a. litteratur, musik, film och TV.

Vi har en unik historia inom teknikområdet och kunskap om juridik relaterad till internet. Det gör att vi ligger i framkant när det gäller onlinefrågor och användning av ny teknik.

Vi har bl.a. biträtt rättighetshavare inom litteratur- och musikindustrin i samband med intrångsfrågor, telekombolag med rättighetsfrågor  kring nedladdningsbara ringsignaler och internetleverantörer i frågor kring användargenererat innehåll (user generated content) i sociala media.

Vi tillhandahåller ett av de mest omfattande erbjudandena inom upphovrätt i världen. Vår styrka inom tvistelösning är kompletterad med ett lika starkt team jurister inom kommersiell rätt och transaktioner. De kan bl.a. hjälpa dig med avtal kring licensiering, försäljning eller köp av upphovsskyddat material.