Varumärkes- och mönsterskydd handlar till största del om koordinering. Allt från sökningar till hantering av tvister måste ligga i linje med er affärsstrategi. Det är därför vi erbjuder global fullservice avseende varumärkes- och mönsterskydd med kvalificerat stöd från alla våra kontor och övriga samarbetspartners runt om i världen.

Vi är välkända för den höga och konsekventa kvalitet vi levererar från samtliga våra internationella kontor. Vi har lång erfarenhet av att hantera samtliga de frågor som kan inverka på din varumärkesstrategi.

Vårt team kan ge dig råd i alla steg under ett varumärkes livscykel; från det inledande strategiarbetet till utvecklingen till ett globalt varumärke. Vi kan erbjuda en one-stop-shop för alla juridiska frågor på varumärkes- och mönsterområdet såsom sökningar, registreringar, åtgärder vid intrång och kommersialiseringen av ert varumärke.

Det är vår internationella fullservice och vår unika kompetens inom varumärken och intrångshantering som gör oss speciella. Vårt arbete innebär att vi regelbundet företräder klienter i specialistdomstolar som OHIM, Förstainstansrätten och EG-domstolen. Vi har ett nära samarbete med tullmyndigheter i hela världen för att förhindra handel med piratkopierade varor.

Oavsett vilken fråga det gäller förstår vi det strategiska sammanhanget. Det är vårt kreativa angreppssätt som gör att vi hittar möjligheter och lösningar många andra skulle missa.