Vår internationella Bank & Finansgrupp består av mycket kunniga jurister med omfattande erfarenhet från nationella såväl som internationella uppdrag för affärsbanker, internationella utvecklingsbanker, investmentbanker, fonder och andra finansiella institutioner från hela världen.

Vi biträder även låntagare och leasetagare med deras finansiella transaktioner och kan då även dra nytta av vår särskilda kunskap om utvalda branscher som t.ex. telekom, media och flygindustrin.

Jurister på våra kontor runt om i Europa, Mellanöstern och Asien bistår med strukturering, förhandling och dokumentation av olika bank- och finansrelaterade ärenden.

Vi har ett välförtjänt, gott anseende för en klientservice som kombinerar teknisk expertis med målmedvetenhet, affärssinne, en flexibel inställning och ett starkt engagemang för affärens genomförande.

Vi erbjuder dig rådgivning inom följande områden:

  • förvärvsfinansiering
  • tillgångsbaserad utlåning/leasing
  • gränsöverskridande säkerställda lån
  • elektroniska pengar och betaltjänster
  • projektfinansiering inklusive PFI, PPP, telekom- och andra infrastrukturprojekt)
  • islamisk finansiering
  • fastighetsfinansiering
  • regleringen av finansiella tjänster (inklusive regelefterlevnad och penningtvättsfrågor)
  • strukturerad finansiering
  • tvistelösning

Nyheter & event