Contact persons - IT- och telekomtvister


Vårt engagemang i IT- och telekombranscherna skiljer oss från många andra byråer. Förståelsen för de utmaningar klienterna möter ger oss möjligheten att erbjuda en heltäckande service

Fler kontakter

  1. Jeroen van der Lee

    Partner
    Nederländerna