IT- och telekomtvister

Översikt

Vårt engagemang i IT- och telekombranscherna skiljer oss från många andra byråer. Förståelsen för de utmaningar klienterna möter ger oss möjligheten att erbjuda en heltäckande service


Chambers Global

Vi är välkända i hela världen för vår kunskap om IT- och telekombranschen.

Vi kan hjälpa dig att bedöma risker i samband med IT och att lösa tvister. Du kan också få hjälp med råd kring telekomrelaterade transaktioner och tvister. Vi har varit långt framme när det gäller utvecklingen i internationell telekomlagstiftning sedan början av 1980-talet. Dessutom har vi varit involverade i de  största, mest komplexa och banbrytande transaktionerna under de senaste åren.

Ett stort antal av de tvister vi har hjälpt till att lösa har krävt en djupgående förståelse för relevanta teknologi- och marknadsfrågor.

Bredden och antalet projekt vi varit involverade i har gjort det möjligt för oss att uppnå snabba och kostnadseffektiva lösningar på tvister.

I telekombranschen företräder vi ett stort antal nationella och internationella företag, bland andra etablerade nätverksoperatörer. Vi biträder också tillverkare, detaljister och konsumenter och ger omfattande stöd till tillsynsmyndigheter. Du kan få hjälp med alla typer av telekomtvister, bland annat kring joint venture-avtal, komplexa finansieringsarrangemang och samtrafikfrågor. Vi har stor erfarenhet av att lösa regulatoriska och konkurrensrelaterade problem,  t.ex. exempel tvister gällande tillhandahållande av tjänster, lisenciering, dataöverföring, immaterialrätt och bedrägeri.

Våra klienter i IT-branschen utgörs av multinationella systemoperatörer, internetleverantörer, mjukvaruföretag och start-ups. Vi hjälper också e-handelsföretag och många andra privata företag med deras IT-avtal.

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom:

  • Upphandling och leverans av IT-system och tjänster
  • Kommersiella IT-avtal 
  • Outsourcingprojekt och managed services
  • Mjukvaruutveckling och distribution
  • Import- och exportkontroll
  • Joint ventures och strategiska allianser
  • E-handel och internetbaserade företag
  • Personuppgiftsfrågor
  • Molntjänster

Nyligen genomförda projekt

Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post