Vår strategi i den internationella tvistelösningsgruppen är att vi arbetar integrerat med våra kolleger i andra grupper. Det innebär att vi blir delaktiga i eventuella tvister i ett mycket tidigt skede och att vi kan göra en riskbedömning, enskilt eller tillsammans med andra professionella rådgivare, så att vi kan förse dig med en snabb och förtroendegivande rådgivning som kan leda till att kostsamma rättstvister undviks.

Vår insyn i din verksamhet innebär att vi inte kommer att försöka pådyvla dig en advokatledd strategi.

Vi åtar oss att följa er genom hela affärsprocessen och är övertygade om att kommersiella prioriteringar och realiteter måste diktera den allmänna, rättsliga strategin. Och vare sig vi rekommenderar förhandling, skiljeförfarande, medling eller rättstvist, är det för att vi anser att det är rätt val i just din unika situation. Mål kan förändras och vi kan med kort varsel behöva använda oss av alternativa metoder för att du ska få det bästa resultatet.

Den här flexibiliteten är central i vår övergripande filosofi.

Vi har omfattande erfarenhet och expertkunskap i våra nyckelbranscher och är skickliga när det gäller alla former av tvistelösning, inklusive rättstvister, skiljedom, ADR, inklusive medling, bolagsstyrningsrådgivning och utredningar. Vårt team är särskilt känt för sin expertkunskap inom:

 • Flyg, försvars & säkerhetstvister
 • Rättstvister vid bank och finansiella tjänster
 • Företags- and kommersiella tvister 
 • Energitvister
 • Tvister relaterade till Life Science
 • Internationella kommersiella skiljeförfaranden
 • Investeringsfördragstvister
 • IT och kommunikationstvister
 • Medietvister

Vårt arbete är också mycket uppskattat inom:

 • Konstrelaterade tvister
 • Ärekränkning
 • Försäkrings & återförsäkringstvister
 • Fastighets & Konstruktionstvister

Gruppchefer: Vonnick Le Guillou och Steven Baker.