Vårt specialistteam har lång erfarenhet av att representera både svenska och utländska klienter i skiljeförfaranden enligt de ledande regelverken samt i ad hoc-förfaranden (UNCITRAL). Vi arbetar ofta tillsammans med våra kollegor på de andra kontoren när det behövs expertis i utländsk rätt.

Bird & Birds internationella team har varit listade i GAR 100 (Global Arbotrations Review) under de senaste åren och GAR kommenterar att teamet har ”representerat ett stort antal välkända namn och organisationer i rättstvister”.

Vårt internationella team och många av våra jurister är rekommenderade av flera av de ledande juridiska rankinginstituten Chambers Europe, Chambers Global och Who’s Who Legal.