Förstavalet vid tvister

Vår kapacitet vid globala tvister

När företag växer och globaliseras, blir handelstvister allt mer komplexa och det krävs ofta juridisk kompetens som både omfattar flera länder och en djupgående teknisk förståelse för berörda branscher.

Det är därför vi är många klienters förstaval vid tvister. Med över 300 tvistelösningsexperter i 17 länder – varav 39 av dem listade som ledande experter i Who's Who Legal 2013 – har vi styrkan och kunnandet att försvara deras intressen, över hela världen, i mycket komplexa och gränsöverskridande fall.

Under det senaste året har vi varit rådgivare i skiljedomsförfaranden som regleras i lagstiftningen i 13 olika länder på fyra kontinenter. Vi hanterar för närvarande fordran till ett värde på upp till 5,5 miljarder euro och i en av Europas största förlikningar någonsin vann vi nyligen ett skadestånd på över 250 miljoner euro till en klient.

Vår första seger inom patenttvist var år 1909 och vi var en av de första advokatbyråerna som byggde upp vår organisation med fokus på klientens branscher. Det betyder att vi inte bara arbetar som ledande experter inom klienternas områden utan att de också kan dra nytta av en gedigen erfarenhet inom tvistelösning i ett hårdare och allt mer utmanande företagsklimat.

Det här har vi kombinerat med tydliga estimat, utförliga rapporter och enkla faktureringsprocesser. Vi har också den förmånen att vi kan se klientens kostnader i "realtid", vilket är en garanti för att både kunna ha kontroll på kostnaderna och kunna vara tydliga med vilka kostnader som finns.

GruppcheferAnnet van Hooft and Steven Baker.

Bird & Birds tvistlösningsgrupp företräder såväl svenska som utländska klienter i alla frågor som berör kommersiella tvister. Vi har en lång erfarenhet inom alla typer av tvistelösning.

Vi arbetar integrerat med våra kollegor i andra specialistgrupper vilket innebär att vi blir involverade på ett tidigt stadium. Vi kan därigenom göra en tidig riskbedömning som kan leda till att du undviker kostsamma rättstvister. Dessutom kan målsättningen snabbt förändras vilket kräver alternativa och flexibla lösningar. Att då låta kommersiella avvägningar få styra den juridiska strategin är för oss en grundläggande filosofi.

Kontakta oss

Nyligen genomförda projekt