Vårt team kan hjälpa dig att uppnå dina affärsmål och samtidigt uppfylla kraven i konkurrenslagstiftningen.

Vi hanterar regelbundet anmälningar i samband med företagsförvärv och fusioner i flera jurisdiktioner parallellt och biträder klienter med en rad affärsrelaterade frågeställningar, bl.a. on- och offline-distribution, licensiering och samarbetsavtal. Vi representerar också klienter i konkurrensrättsliga utredningar och hjälper till med att utbilda personal för att undvika regelbrott. Vi är en av de få byråer som har en djup kunskap kring och erfarenhet av EU:s statsstödsregler och vår specialistkunskap i tvistelösning i EU-domstolen är oöverträffad. Våra jurister har handlagt och varit involverade i mer än 100 mål i Tribunalen och EU-domstolen. Vi deltar också regelbundet i konkurrensrättsmål i nationella domstolar.

Vi har stor erfarenhet när det gäller konkurrenslagstiftning och ger praktiska och affärsmässiga råd som stödjer våra klienters strategiska mål. Vi har särskild kunskap om högteknologiska och kunskapsintensiva branscher och genom att kombinera vår breda juridiska kompetens med vårt branschfokus kan vi ofta föreslå innovativa juridiska lösningar för företag i utvecklingens framkant.

Klienter uppskattar vår förmåga att ge dem praktiska juridiska analyser som ligger i linje med deras affärsrelaterade frågeställningar.