Vårt team erbjuder en unik och integrerad lösning för klienter på alla våra kontor runt om i världen. Vi kombinerar kvalificerad kommersiell juridisk rådgivning med stark förankring i våra fokusbranscher.

Genom vårt tydliga branschfokus har vi stor erfarenhet av och förståelse för hur verksamheter inom olika branscher fungerar och vilka drivkrafter som påverkar våra klienters affärer. Det gör det möjligt för oss att hjälpa dig genom ditt företags hela livscykel. Du får praktiskt tillämpbara och konkreta juridiska lösningar på dina verksamhetsrelaterade frågeställningar.

Gruppen arbetar självständigt men samarbetar också med byråns övriga arbetsgrupper för att kunna erbjuda dig en komplett lösning anpassad till din verksamhets behov.

Klienter vänder sig till oss inte bara för att få hjälp med juridiska frågeställningar, utan även för strategisk rådgivning för affärsverksamheten i stort. Vi ser till att du får praktiska lösningar med långsiktigt fokus, inte bara hjälp med att identifiera problem.

Nyheter & event