Jag är verksam inom internationella skiljeförfaranden och tvistemål med särskild expertis inom handels- och investeringsrättsliga tvister. Jag är också medlem i vår nordiska internationella skiljedomsgrupp.

Jag biträder företag, finansinstitutioner och suveräna stater inom alla större sektorer och uppträder regelbundet inför internationella skiljedomstolar administrerade av Stockholms Handelskammare (SCC), Internationella Handelskammaren (ICC) och Hong Kongs internationella skiljedomscenter (HKIAC) bland andra. Jag åtar mig uppdrag som skiljedomare vid engelsk-, kinesisk- och spanskspråkiga skiljeförfaranden och är medlem i CIETAC:s skiljemannapanel.

Jag undervisar på magisterprogrammet Investment Treaty Arbitration vid Uppsala universitet och har varit gästföreläsare på Stockholms universitet och California State University.

Som medlem i New Yorks advokatsamfund har jag mer än tio års erfarenhet av tvistemål, inklusive erfarenhet från New York, Hong Kong och Paris.

Min utbildning
  • University of Cambridge, International Relations and Affairs
  • SOAS University of London, Chinese Languages and Literature
  • Cornell Law School, Law