Som senior skattejurist har jag en stor praktisk erfarenhet relaterad till alla slags frågor som rör inkomstskatt och socialavgifter för såväl företag som privatpersoner.

Inom Bird & Bird:s skatteavdelning har jag främst specialiserat mig mot skatteprocesser samt frågor rörande fåmansföretag och incitamentsprogram, men jag har även djup kunskap inom många andra skatterättsliga områden, däribland internationella skatteavtal, omstruktureringar, arbetsgivarfrågor och ROT. Innan jag började på Bird & Bird 2013 arbetade jag i åtta år på Skatteverket, varav ett flertal som processförare vid Storföretagsskattekontoret i Stockholm. Tack vare min långa processerfarenhet från både Skatteverket och Bird & Bird har jag hunnit att driva ett stort antal komplexa skatteprocesser. Som skattejurist försöker jag dock alltid att arbeta så förebyggande som möjligt och använder all min teoretiska och praktiska kunskap för att hitta den bästa och mest effektiva lösningen på er skattefråga, vilket även inkluderar psykologiska och taktiska bedömningar samt affärsmässiga hänsyn.

Min utbildning
  • Lunds Universitet, Jur. Kand.
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund 2020