Översikt

Victor är specialiserad på incitamentsprogram och har lång praktisk erfarenhet av frågor inom inkomstskatt och arbetsgivaravgifter

Victor började på Stockholmskontoret i februari 2013 och är medlem i skattegruppen där han arbetar med inkomstskattefrågor i allmänhet och incitamentsprogram i synnerhet.

Victor har många års erfarenhet inom skatteområdet. Han kommer närmast från Skatteverket där han arbetade i åtta år, senast i en position som processförare på Storföretagsskattekontoret i Stockholm. Han har drivit ett flertal komplexa processer, bland annat avseende incitamentsprogram. Victor har utöver sin kompetens inom inkomstskatt även stor erfarenhet av frågor relaterade till arbetsgivaravgifter.

Victor har studerat juridik och ekonomi vid Lunds universitet samt ekonomi vid Göteborgs universitet.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post