Jag är biträdande jurist i vår Commercial Practice Group i Stockholm. Mitt huvudsakliga arbete går ut på att ge råd till våra kunder i kommersiella legala frågor som uppstår dagligen.

Efter att ha praktiserat kommersiell- och bolagsrätt i många år och även tillbringat tid med tvister har jag fått en mångsidig erfarenhet inom ett brett spektrum av juridiska frågor som ger mig möjlighet att ge effektiv rådgivning i dagliga kommersiella legala frågor. Mitt arbete fokuserar i stor utsträckning på att ge råd om olika kommersiella arrangemang och kontrakt.

Jag ingår i Bird & Bird's Aviation Sector Group och jag rådger våra flygkunder i främst kommersiella, operativa och reglerande frågor. Mitt betydande intresse för och kunskap och förståelse för flygbranschen ger mig möjlighet att ge kunderna en hög servicenivå.

I mitt arbete ingår även rådgivning om den nya svenska spellagen, vilket inbegriper bland annat rådgivning kring licensansökan och regulatoriska frågor som uppstår till följd av lagstiftningen.

Min utbildning
  • Jur. kand, Uppsala Universitet, 2010
Mina medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2013