Jag jobbar som biträdande jurist i Commercial-gruppen.

Jag började på Bird & Bird som trainee i maj 2019. Från och med oktober 2019 jobbar jag som biträdande jurist i Commercial-gruppen.

I min roll som biträdande jurist i Commercial-gruppen bistår jag framförallt klienter med att upprätta och se över olika kommersiella avtal samt ge råd i regulatoriska frågor avseende IT-rätt, integritet och dataskydd.

Innan jag började på Bird & Bird jobbade jag, vid sidan av mina studier, som trainee på en annan ledande affärsjuridisk boutiquebyrå med kommersiell inriktning.

Jag är intresserad av teknologi och de juridiska utmaningar som teknologin medför och som medlem i vår sektorgrupp Tech & Comms har jag möjlighet att utveckla mina kunskaper. Inom gruppen strävar vi efter att hålla oss uppdaterade på aktuella frågeställningar och trender inom branschen och de juridiska utmaningarna som detta medför.

Vidare är jag en del av sektorgruppen Media, Entertainment and Sports. Genom att vara delaktig i sektorgruppen har jag möjlighet att bättre förstå klienter som är verksamma inom exempelvis sport, sociala medier, film, TV, spel och musik och hålla mig uppdaterad på vilka juridiska utmaningar som finns inom dessa verksamhetsområdet.

Min utbildning
  • LL.M. (Juristprogrammet), Uppsala universitet, 2019