Översikt

Ulf Mellqvist leder tvistelösnings- och processgruppen i Stockholm och är specialiserad på kommersiella tvister i allmänna domstolar och skiljeförfaranden.

Ulf arbetar också i stor utsträckning med tvister vid myndigheter och förvaltningsdomstolar som främst gäller teknikrelaterade s.k. trepartsprocesser inom bland annat telekommunikation, IT och energi. Han är bland annat ombud i ett större antal tvister rörande regulatoriska frågor som handläggs i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post