Jag är advokat i vår nordiska fastighetsgrupp. Jag arbetar med fastighetstransaktioner och entreprenadrätt både i Sverige och Finland.

Tillsammans med mina nordiska kollegor arbetar jag med fastighetstransaktioner i Sverige och Finland och är specialiserad på cross-border transaktioner i Norden. Jag biträder även regelbundet i entreprenadrättsliga frågor i samband med transaktioner samt byggnads- och utvecklingsprojekt. Jag upplever att min bakgrund som både finsk och svensk jurist gör mig väl lämpad att identifiera de juridiska frågeställningar som är aktuella i respektive jurisdiktion.

Min erfarenhet från att ha arbetat som bolagsjurist har hjälpt mig att inse vikten av att lyssna in varje klients individuella behov och frågeställningar. Tack vare att jag har haft möjlighet att projektleda komplexa transaktioner och utvecklingsprojekt, har jag skaffat mig djup förståelse för den nordiska fastighetsmarknaden, vilket tillsammans med min bakgrund som bolagsjurist bidrar till att jag kan hjälpa våra klienter på ett kundorienterat och snabbt sätt och vara proaktiv i min roll som projektledare.

Jag strävar efter att förstå våra klienters verksamhet och affärsmodeller för att kunna erbjuda dem kommersiellt användbara råd och hjälpa dem nå sina mål. Det bästa med mitt arbete är att få samarbeta med våra klienter och därför gör jag mitt yttersta för att vara en pålitlig och lättillgänglig rådgivare till våra klienter.

  • Barings Real Estates investering om 128 000 000 euro i ett bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm.
  • Två forward funding projekt i Stockholm med sammanlagt värde om 572 000 000 kronor med HEBA Fastighets AB.
  • HEBA Fastighets ABs förvärv av ett utvecklingsprojekt för 449 000 000 kronor.
  • HYY Groups förvärv av en landmärkesbyggnad med hotell i centrala Helsingfors.
Min utbildning
  • Åbo universitet, juris magister
  • Lunds universitet, statsvetenskap
  • Universität Wien, juridik
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund 2018