Översikt

Tanja är verksam i vår fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och entreprenadrättsliga frågor.

Tanja är baserad på vårt Stockholmskontor och arbetar som biträdande jurist i vår fastighetsgrupp. Hon biträder klienter främst i samband med fastighetstransaktioner, kommersiella hyresavtal och entreprenadrättsliga frågor.

Hon har tidigare under flera års tid arbetat som jurist på några av de ledande sakförsäkringsbolagen i Finland och Sverige. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med frågor beträffande professionsansvar och har specialiserat sig på ansvarsfrågor rörande entreprenadprojekt. Före det att Tanja började hos Bird & Bird specialiserade hon sig särskilt på frågor rörande tekniska konsulters professionsansvar.

Tanja tog sin juristexamen vid Åbo universitet i Finland och talar svenska, engelska, finska och tyska.

Hon har arbetat med fastighets- och entreprenadrelaterade frågor i drygt fem år.

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post