Översikt

Tanja är verksam i vår fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och entreprenadrättsliga frågor.

Tanja är baserad på vårt Stockholmskontor och arbetar som biträdande jurist i vår fastighetsgrupp. Hon biträder klienter främst i samband med fastighetstransaktioner, kommersiella hyresavtal och entreprenadrättsliga frågor.

Hon har tidigare under flera års tid arbetat som jurist på några av de ledande sakförsäkringsbolagen i Finland och Sverige. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med frågor beträffande professionsansvar och har specialiserat sig på ansvarsfrågor rörande entreprenadprojekt.

Innan Tanja anslöt sig till Bird & Bird specialiserade hon sig särskilt på frågor rörande tekniska konsulters professionsansvar.

Tanja erhöll sin jur. kand. vid Åbo universitet i Finland och har även studerat vid University of Vienna i Österrike. Hon talar svenska, engelska, finska och tyska. 

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post