Staffan Andersson

Senior Tax Advisor Sverige

Översikt

Staffan är sedan november 2011 verksam som Senior Tax Advisor på Bird & Birds Stockholmskontor och kommer närmast från en position som  skattechef på Erik Penser Bankaktiebolag.

Staffan är specialiserad inom internationella skattefrågor, frivillig rättelse, entreprenöriella skattefrågor, in- och utflyttning till Sverige och incitamentsprogram.

Staffan har en bakgrund som chef för PwC:s skatteavdelning och som expert på Finansdepartementet.

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post