Som Senior Skatterådgivare i Skattegruppen i Stockholm specialiserar jag mig på internationell beskattning, hem- och utflyttningar, skattefrågor för ägarledda företag och deras delägare och tvister i skattedomstolarna.

Som tidigare chef för Price Waterhouse skatteavdelning, senior tax partner hos PwC och rättssakkunnig vid Finansdepartementet samt skattechef på Erik Penser Bankaktiebolag har jag en gedigen erfarenhet inom skatteområdet. Sedan hösten 2010 är jag Senior Skatterådgivare hos Bird & Bird.

Som en av Sveriges ledande skattejurister i internationella skattefrågor för individer, arbetar jag ofta som rådgivare till chefer i näringslivet, delägare i konsultbolag och förmögna privatpersoner. Jag är medlem i ICC (International Chamber of Commerce) och var under 26 år ordförande i ICC´s svenska skattegrupp och member of ICC´s Commission on Taxation. Jag är också medlem i Stockholms Handelskammarens skattegrupp.

Baserat på min långa erfarenhet av att arbeta med internationella skattefrågor och min tillgänglighet kan jag bistå mina klienter på bästa sätt. Jag är även ofta ombedd att kommentera aktuella skattefrågor i media.

Min utbildning
  • Stockholms universitet, Jur. kand.