Jag är biträdande jurist inom Commercial-gruppen med fokus på rådgivning inom dataskyddsfrågor.

Inom Commercial-gruppen ger jag rådgivning till klienter inom allmän kommersiell rätt och strategiska avtal, ofta inom outsourcing och IT-relaterade projekt. Mina fokusområden är dataskydd och integritet.

Eftersom jag tidigare studerat och arbetat i flera länder och även arbetat inom den offentliga sektorn med dataskyddsfrågor och implementering av EU-lagstiftning, har jag fått en bredare förståelse för mina arbetsområden och kan se dem från flera perspektiv. Innan jag anslöt till Bird & Bird 2019 arbetade jag på en annan advokatbyrå med inriktning på strategiska avtal, IT-rätt, outsourcing och integritetsskydd.

Jag är särskilt intresserad av ny teknologi och de möjligheter och utmaningar som den medför, speciellt i förhållande till dataskydd och integritet. Därför är jag mån om att lära mig mer och förstå våra klienters verksamheter. Mitt mål är att alltid ge våra klienter tydlig, relevant och kommersiellt användbar rådgivning.

Min utbildning
  • Stockholms universitet, jur.kand.
  • Freie Universität Berlin, juridik
  • Tilburg University, LL.M. Law and Technology