I min roll som biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm arbetar jag med nationella och internationella transaktioner, publik och privat M&A samt bolagsrätt.

Min erfarenhet sträcker sig över en rad av byråns områden och inkluderar bland annat transaktioner, kapitalmarknadsfrågor och bolagsstyrning.

Som en del av vår globala Technology & Communications grupp, arbetar jag regelbundet med klienter som tillhör denna sektor.
Min kontakt med Bird & Bird inleddes redan under studietiden då jag var involverad i ett projekt där vi företrädde en klients kunder på bolagsstämmor i aktiebolag, noterade på Stockholmsbörsen. Min roll i projektet bestod av allt ifrån att närvara på stämmor personligen till förberedelse inför själva stämman. Erfarenheter jag har med mig från projektet har jag nytta av i mitt dagliga arbete nu.

Min utbildning
  • Uppsala universitet, LLM, Law
  • Uppsala universitet, BSc, Business Administration
  • University of Zurich