Jag är advokat i vår International HR Services-grupp i Stockholm. Jag bistår våra klienter vid löpande arbetsrättsliga frågor samt inom transaktionsarbetsrätt.

Tillsammans med mina kollegor på de övriga Bird & Bird-kontoren runtom i världen erbjuder jag rådgivning i gränsöverskridande arbetsrättsliga frågor. Vid arbetet med gränsöverskridande frågor försöker jag alltid att ha våra klienters övergripande affärsperspektiv i åtanke istället för att överfokusera på särdragen inom svensk rätt. Då jag har arbetat som jurist i både Österrike och Sverige känner jag att jag har en bra förståelse för utmaningarna med att behöva lösa rättsliga problem i olika jurisdiktioner.

Genom många års studier och arbete inom svensk arbetsrätt har jag fått en god förståelse för den svenska arbetsmarknaden och kan tillhandahålla snabb och effektiv rådgivning vid löpande arbetsrättsliga frågor.

Jag förstår att arbetsrättsliga konflikter kan vara känsliga och jag försöker alltid att ta mig an dessa frågor med empati och fingertoppskänsla. Tack vare min erfarenhet av humanjuridik vet jag hur viktigt det är med personlig kommunikation när man arbetar med juridik.

Mitt mål är att erbjuda våra klienter användbar och effektiv rådgivning snarare än vetenskapliga juridiska utläggningar. Jag vill hjälpa våra klienter att lösa sina juridiska problem på ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt.

Min utbildning
  • Juristexamen, Wiens universitet, 2010
  • Magisterexamen i arbetsrätt, Umeå universitet, 2012
  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2014
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund 2020