Översikt

Petra är specialiserad på immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt med fokus på varumärken, marknads¬rätt och hantering av personuppgifter.

Petra arbetar sedan mars 2015 som biträdande jurist i commercial- och immaterialrättsgrupperna på vårt Stockholmskontor. Hon är medlem i sektorgruppen för teknik, media och telekom (TMT) och biträder nationella och internationella klienter med juridisk rådgivning i samband med kommersiella avtal samt immaterialrättsliga och personuppgiftsrelaterade ärenden.

Petra arbetade tidigare på en annan affärsjuridisk byrå i Stockholm inom immaterialrätt och TMT. Hon har dessförinnan fullgjort sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt samt praktiserat vid Sveriges ständiga EU-representation i Bryssel.

Petra tog sin jur. kand. vid Uppsala universitet år 2011 och har även studerat vid Université Montpellier 1 i Frankrike.

Petra talar svenska, engelska och franska.

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post