Som Counsel i vårt nordiska arbetsrättsteam bistår jag våra klienter i samtliga arbetsrättsliga frågor, inbegripande pensions- och ersättningsrelaterade frågor. Jag har särskilt stor erfarenhet av att rådge klienter inom Financial Services-sektorn.

Min erfarenhet omfattar allt från sedvanliga arbetsrättsliga frågor som uppkommer i våra klienters dagliga verksamhet till arbetsrättsliga frågor som uppkommer i samband med storskaliga och ofta gränsöverskridande transaktioner, omstruktureringar och omorganisationer. De frågor vi ställs inför är ofta komplexa, varför jag proaktivt söker förstå de utmaningar som klienten kan tänkas stå inför och ger råd som är klara och tydliga.

Jag ansvarar även för den svenska Financial Services sektorgruppen. Bl.a. har jag bistått finansiella institutioner och fondbolag i samband med deras implementering av koncerngemensamma ersättningspolicys och ersättningsriktlinjer i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning (såsom direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, kapitaltäckningsdirektivet och UCITS V direktivet) och nationell implementering.

Under tiden 2010-2011 samt återigen under år 2014-2015 var jag sekonderad till en större nordisk bank. Mitt uppdrag omfattade att bistå i implementeringen och uppdateringen av bankens koncerngemensamma ersättningspolicys i linje med ovannämnda regelverk. Genom denna erfarenhet har jag fått en ännu bättre förståelse för våra klienters förväntningar och vikten av att ha ett kommersiellt tankesätt.

År 2015 anslöt jag mig till Bird & Bird och jag har sedan tidigare 8 års erfarenhet som arbetsrättsspecialist.

 • Advised Lowell on employment, pensions and incentives matters in connection with the Nordic cross-border divestment of the Nordic Payment business to Collector Bank AB.
 • Advised Lantmännen on employment, pensions and incentives matters in connection with the Nordic cross-border acquisition of Raisio plc's cattle feed business.
 • Advised Terra Firma on employment, pensions and incentives matters in connection with the purchase of Parmaco Group.
 • Advised Renta on employment, pensions and incentives matters in connection with the cross-border aquisition of Stål & Hyr Group from Accent Equity.
 • Following #metoo, advised a number of clients in connection with their internal investigations and subsequent terminations and policy implementations, including assisting a client in defending its policies and practices following a supervisory measure initiated by the Swedish Equality Ombudsman (Sw. Diskrimineringsombudsmannen).
 • Assisted a Swedish media conglomerate in connection with the outsourcing of the group's IT-function, including advising on the rules on transfer of undertaking and assisting in the negotiations with the counter party/IT-consultancy.
 • Advised and assisted a global cargo handling company on an internal investigation following the identification of unsubstantiated balance sheet provisions and subsequent trade union consultations and disciplinary measures.
 • Adviced a US-based supply chain innovator on the post-acquisition integration of a newly acquired entity, including unilateral change of policy and terms of employment, headcount reductions and trade union consultations.
 • Conducted a compliance review of inter alia the pension contributions made by the main Swedish faith community for the benefit of employees posted to certain countries in Europe, North America and Asia in the last ten years.
 • Defended the summary termination of an MD in an arbitration proceeding.
 • I continue to advise financial institutions on remuneration practices in line with European regulation, particularly on the remuneration regulation stemming from the Capital Requirements Directives and its applicable regulatory guidelines and local implementations.
Min utbildning
 • Stockholms universitet, LLM, Law
Mina medlemskap
 • Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2012