Översikt

Ottilia har en stor erfarenhet inom rådgivning inom finansiella tjänster i EU för ersättning och incitament. Det är något som värderas högt av våra klienter.

Ottilia har en omfattande balgrund som rådgivare i arbetsrättsfrågor till företag inom pensions- och incitamentsfrågor, både omtvistat och icke omtvistat. Rådgivningen omfattar alla delar av arbetsrätten men främst inom pensions- och incitamentsfrågor i samband med storskaliga gränsöverskridande transaktioner, omstrukturering och re-organisationer.

Ottilia har stor kunskap inom förståelse för regelverket som styr ersättning inom finansiella tjänster. Hon har både hjälpt finansiella institutioner och fondbolag med genomförandet av ersättningspolicy och system i linje med EU-lagstiftningen, inklusive bland annat alternativa investeringsfonder förvaltning direktiv, direktiven om kapitalkrav och UCITS V fondföretagsdirektivet och tillämpliga regulatoriska riktlinjer och lokala implementeringar.

Ottilia blev placerad på en större Nordisk bank i samma veva som genomförandet av den gemensamma ersättningspolicyn

Ottilia anslöt sig till firman december 2015, hon har åtta års erfarenhet som specialist inom pension och incitament.


Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post