Översikt

Ottilia har stor kunskap om de ersättningsregelverk som äger tillämpning inom den finansiella sektorn.

Ottilia är Counsel inom Bird & Birds nordiska arbetsrättsteam.

Ottilia bistår klienter i samtliga arbetsrättsliga frågor, inbegripande pensions- och ersättningsrelaterade frågor. Ottilia har särskilt stor erfarenhet av att ge arbetsrättsliga råd till klienter i samband med storskaliga och gränsöverskridande transaktioner, omstruktureringar och omorganisationer.

Ottilia är även ansvarig för vår sektorgrupp Financial Services och har djup kunskap och kännedom om det regulatoriska ramverk som styr ersättningar inom den finansiella sektorn. Hon har bl.a. bistått finansiella institutioner och fondbolag i samband med deras implementering av koncerngemensamma ersättningspolicys och ersättningsriktlinjer förenliga med tillämplig EU lagstiftning (såsom direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, kapitaltäckningsdirektivet och UCITS V direktivet) och nationell implementering. 

Under tiden 2010-2011 samt återigen under år 2015 var Ottilia sekonderad till en större nordisk bank.

Ottilia anslöt till Bird & Bird i december 2015 och har sedan tidigare 8 års erfarenhet som arbetsrättsspecialist.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post