Som biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm tillhandahåller jag juridisk rådgivning i flera arbetsrättsliga frågor.

Jag började hos Bird & Bird som sommarnotarie år 2019 och fortsatte att arbeta som trainee i arbetsrättsgruppen samtidigt som jag avslutade mina juridikstudier vid Stockholms universitet.

Som junior biträdande jurist i arbetsrättsgruppen bistår jag en mängd klienter i nationella och internationella ärenden. Jag strävar efter att tillhandahålla tydliga, effektiva och kommersiellt användbara råd.

Min utbildning
  • Jur. kand. (LL.M.), Stockholm universitet, 2020.
  • Jur. kand. (utbytesstudier), University of Westminster, 2019.