Översikt

Olas erfarenhet ger honom en genuin förståelse för transaktioner på kapitalmarknaden samt de legala och finansiella aspekterna av investment banking.

Ola är delägare i vår internationella Corporate grupp. 

Hans verksamhet fokuserar på kapitalmarknadstransaktioner och finansiell reglering såväl i Norden som internationellt. Han företräder emittenter, emissionsgaranter, enskilda aktieägare, budgivare och andra kapitalmarknadsaktörer i alla typer av kapitalmarknadstransaktioner, bland annat börsintroduktioner, företrädesemissioner, offentliga uppköpserbjudanden, emissionsgarantier, återköpsprogram och aktierelaterade incitamentsprogram samt avseende kapitalmarknadsreglering. Dessutom lämnar han råd avseende andra typer av finansiell reglering och biträder i samband med etableringen av riskkapitalfonder och andra fondstrukturer. 

Olas har tidigare varit ansvaring för kapitalmarknadsgrupperna hos Hamilton och Törngren Magnell samt har varit verksam i kapitalmarknadsgruppen på Vinge. Ola har även arbetat som nordisk chefsjurist för ABN Amro Bank och den ledande nordiska investmentbanken Alfred Berg.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post
 
Vad andra säger
  1. “Clients value his in-house experience and say his ‘background from working at investment banks helps in transactions because he can see the commercial side as well as the legal side of things’.”

    Chambers Global 2018