Jag är delägare i vår internationella Corporate-grupp i Stockholm. Min rådgivning är huvudsakligen inriktad mot kapitalmarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden samt finansiell reglering.

Min verksamhet är huvudsakligen inriktad mot kapitalmarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden samt finansiell reglering såväl i Norden som internationellt. Jag företräder emittenter, emissionsgaranter, enskilda aktieägare, budgivare och andra kapitalmarknadsaktörer i alla typer av kapitalmarknadstransaktioner, bland annat börsintroduktioner, företrädesemissioner, offentliga uppköpserbjudanden, emissionsgarantier, återköpsprogram och aktierelaterade incitamentsprogram samt avseende kapitalmarknadsreglering. Dessutom lämnar jag råd avseende andra typer av finansiell reglering och biträder i samband med etableringen av riskkapitalfonder och andra fondstrukturer.

Jag har tidigare varit ansvaring för kapitalmarknadsgrupperna hos Hamilton och Törngren Magnell samt har varit verksam i kapitalmarknadsgruppen på Vinge i tio år. Jag har även arbetat fyra år som nordisk chefsjurist för ABN Amro Bank och den ledande nordiska investmentbanken Alfred Berg.

  • EnQuest - företrädesemission om 107 miljoner GBP
  • CAG Group - notering på Nasdaq First North Premier
  • A1M Pharma - företrädesemission om 71 miljoner SEK
Min utbildning
  • Stockholms universitet, jur kand
  • Linköpings universitet, civilekonom
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund, 2008