Översikt

Nimrods rådgivning omfattar hela spektrumet av kommersiella fastighetsfrågor.

Nimrod är partner i vår Real Estate Group och är baserad i Stockholm.

Som specialist på frågor rörande kommersiella fastigheter täcker Nimrods rådgivning fastighetstransaktioner, infrastrukturprojekt, sale and lease back-transaktioner, joint ventures, utvecklingsprojekt, kommersiell hyresrätt, samt entrerenad- och kommersiella kontrakt. Dessutom har Nimrod stor erfarenhet av att arbeta med hotell-transaktioner och fastighetsbildningar.

Utifrån sina kompetensområden hanterar Nimrod regelbundet komplexa projekt för inhemska och internationella kunder – dessa innefattar såväl frågor som rör den löpande verksamheten som stora transaktioner.

Dessutom ger Nimrod föreläsningar och håller seminarier rörande en rad olika ämnen inom sitt område. Han har även skrivit flera artiklar om fastighetstransaktioner och gett intervjuer utifrån sin juridiska expertis.

Nimrod har en jur. kand. från Stockholms universitet och han talar svenska, engelska och assyriska.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post