Monique Wadsted är partner i Intellectual Property-gruppen och leder sektorgruppen Swedish Media, Entertainment & Sports i Stockholm.

Monique Wadsted biträder både svenska och internationella klienter i frågor rörande immaterialrätt och allmän affärsjuridik med särskilt fokus på reklam, media och nöjesindustrin.

Monique Wadsted har drivit flera mål inför Högsta domstolen och Europeiska unionens domstol i olika immaterialrättsliga frågor. Hon är med i The Legal 500 Hall of Fame för sitt arbete kring immaterialrättsliga och mediefrågor.

Monique Wadsted har mer än 20 års erfarenhet av att biträda både svenska och internationella klienter, inte enbart inom immaterialrätt och allmän affärsjuridik, men även inom reklam, media, spel samt tvister och skiljedomsförfaranden.

Monique Wadsted har varit medlem i Pressens Opinionsnämnd och Sponsringsföreningen samt ledamot av IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium och är för närvarande ledamot i Forskningsavdelningen för medierätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och domännamnstvistlösare vid Internetstiftelsens tvistlösningsprogram. Hon är även krönikör i Resumé, Sveriges största tidning inom reklam.

Monique Wadsted talar flytande svenska och engelska.

  • Europeiska unionens domstol mål C-466/12 – Svensson m.fl., Högsta domstolen NJA 2001 s. 319 och NJA 2017 s. 9. Ett flertal mål i hovrätten angående Pirate Bay och andra upphovs- och immaterialrättsliga mål. Ett flertal mål i Patent- och marknadsdomstolen rörande missvisande reklam etc.
Min utbildning
  • Stockholms universitet, jur. kand.