Mattias Thorolfson

Associate Sverige

Översikt

Mattias har ett pragmatiskt förhållningssätt och besitter bred kompetens inom tvistelösning.

Mattias är biträdande jurist i processgruppen på kontoret i Stockholm.

Han har en genomgående erfarenhet av tvister och förhandlingar rörande kommersiella och regulatoriska ärenden.

Efter att ha arbetat som biträdande jurist på en annan advokatbyrå anslöt Mattias sig till Bird & Bird i 2014. Han erhåll sin tingsmeritering efter notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt och har en juristexamen från Uppsala universitet.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post