Mattias Thorolfson

Associate
Sverige

Översikt

Mattias har ett pragmatiskt förhållningssätt och besitter bred kompetens inom tvistelösning.

Mattias har varit verksam i processgruppen på Stockholmskontoret sen 2014. Han har bred
kunskap och erfarenhet inom flera juridiska områden och samarbetar mycket med de andra
sektorgrupperna.

Mattias tog juristexamen vid Uppsala universitet och innan han kom till Bird & Bird arbetade
han som biträdande jurist på en annan advokatbyrå.

Mattias erhöll sin tingsmeritering efter
notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post