Som partner och ansvarig för Commercial-gruppen i Stockholm har jag fokus på kommersiell rådgivning vid komplexa och strategiska avtal, outsourcing, upphandlingar och integritetsskyddsfrågor.

Jag har bred erfarenhet av komplexa och affärsavgörande avtal och transaktioner och har all relevant kompetens som krävs ur ett juridiskt, kommersiellt och strategiskt perspektiv. Mina klienter uppskattar att jag kombinerar mitt engagemang med en djup förståelse för branschens specifika affärsmässiga och tekniska förutsättningar.

Jag representerar klienter i ett stort antal tvister och föreläser regelbundet kring olika aspekter av affärsjuridiska frågeställningar. Mina huvudsakliga fokusområden är:

Komplexa juridiska och strategiska frågor i överlåtelser och upphandlingar, strategiska avtal, outsourcingavtal och digitaliseringsprojekt.

Data- och integritetsskyddsfrågor, främst genom att tillhandahålla företag verktyg i form av såväl projekt som intern utbildning, så att de kan säkerställa att behandlingen av personuppgifter och patientdata utförs i enlighet med GDPR.

Rådgivning i IT-relaterade tvister (inklusive, men inte begränsat till bedömningar, riskanalyser och andra typer av särskilda uppdrag i varierande tvistliknande situationer).

Jag har i många år arbetat som expertrådgivare, både internt och för välrenommerade advokatbyråer. Innan jag anslöt mig till Bird & Bird grundade jag en ledande advokatbyrå med fokus på kommersiell rätt.

  • Mina klienter uppskattar att jag kombinerar mitt engagemang med en djup förståelse för branschens specifika affärsmässiga och tekniska förutsättningar. Jag erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet och med stort engagemang.
  • Hanterade samtliga förhandlingar och rättsliga aspekter i samband med den mest omfattande personuppgiftsincidenten i Sverige. Klienten är en ledande privat vårdgivare.
  • Arbetade med digitaliseringsprojekt och upprättandet av flera utvecklingsprojekt och förhandlingar inom digitala tjänster. Klienten är ett företag som erbjuder nyckelkort och säkerhetssystem.
  • Erbjudit rådgivning till klienten i digitala förändringsprojekt, inklusive förhandlingar, när klienten genomförde offentlig upphandling för prestationsmätning- och prestationsattributssystem. Klienten är en av de fem buffertfonderna i det svenska pensionssystemet.
  • Tillhandahöll rådgivning och analys och genomförde avgörande affärsprocesser för hantering av personuppgifter avseende GDPR och integritet. Klienten är en av Nordens största privata vårdgivare.
  • Arbetade med att säkerställa att klienten följer kraven i GDPR och hanterade ett omfattande projekt för att förhandla personuppgiftsbehandlingsavtal med kunder och leverantörer. Klienten är ett bygg- och fastighetsbolag som bygger och förvaltar fastigheter och bostadsrätter.
Min utbildning
  • Stockholm University, LLM
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund