Jag är biträdande jurist i Commercial-gruppen, specialiserad inom dataskydd och integritet.

Som biträdande jurist i commercial-gruppen bistår jag klienter i deras arbete med avtalsrättsliga frågor, dataskydd samt andra regulatoriska frågor.

Jag är specialiserad inom dataskydd och integritet och bistår klienter med internationella och lokala dataskyddsprojekt, inklusive implementering av GDPR-strategier, utformning av integritetspolicys och annan dokumentation, samt genomförande av utbildningar och granskningar av processer.

Innan jag började jobba på Bird & Bird arbetade jag på en av nordens största banker, där jag bistod processägare och IT-utvecklare med implementeringen av GDPR i nya systemapplikationer. I min roll på banken fick jag omfattande erfarenhet av praktiskt dataskyddsarbete, men framför allt lärde jag mig vikten av att förstå och ta hänsyn till affärsstrategin. Jag finner att mina erfarenheter från banken är till stor nytta för mig, i mitt dagliga arbete med våra klienter.

Utöver dataskydd har jag har ett stort intresse för ny teknologi. Jag arbetar inom våra sektorgrupper Technology & Communication, Financial Services och Life Science, där vi har ledande kunskap kring de legala utmaningarna som uppstår i samband med den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen.

Jag beskrivs ofta som en socialt utåtriktad person, vilket jag anser är en av mina största styrkor. I mitt arbete strävar jag efter att bygga starka klientrelationer, genom att kombinera en kommersiell förståelse för klientens affär med personlig kommunikation.

Min utbildning
  • Uppsala Universitet, Juristexamen