Översikt

Martas bakgrund inom skattejuridiken ger henne en bredare förståelse för såväl den löpande verksamheten i fastighetsbolag som för fastighetstransaktioner.

Tidigare arbetade Marta som skatterådgivare på PwC och i skattegruppen på Bird&Bird. Hon har även innehaft en tjänst som bolagsjurist med ansvar för skattehantering hos den centrala värdepappersförvararen, clearing- och avvecklingsorganisationen i Sverige och Finland.

Idag arbetar Marta som biträdande jurist i fastighetsgruppen och är även  medlem i vår sektorgrupp Food & Beverage. Hennes rådgivning riktar sig till bolag inom fastighetssektorn och fokuserar på transaktioner, exploateringsfrågor, lantmäteriförrättningar och hyresjuridik. 

Marta tog sin juristexamen vid Lunds Universitet och talar svenska, engelska och polska.

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post