Jag jobbar som biträdande jurist i commercial-gruppen på Stockholmskontoret. Jag biträder våra klienter i de flesta kommersiella frågor, men framförallt inom IT-rätt och integritetsrelaterade frågor.

Företag möter ständigt nya juridiska utmaningar. Det kan vara ett avtal som måste upprättas, förhandlas eller omförhandlas, en incident som behöver hanteras, ett regelverk som måste implementeras eller en tvist som måste avvärjas.

Som biträdande jurist i vår commercial-grupp strävar jag alltid efter att hjälpa våra klienter med deras juridiska utmaningar och ge dem konkreta råd och tydliga förslag från ett juridiskt, kommersiellt och strategiskt perspektiv. Min erfarenhet inom såväl IT-rätt och integritetsrelaterade frågor som annan affärsjuridik kommer ofta till nytta när våra klienter behöver hjälp med sina juridiska utmaningar.

Innan jag började på Bird & Bird arbetade jag på en annan ledande affärsjuridisk byrå med kommersiell inriktning.

Jag har även flera års erfarenhet från försäkringsbranschen, där jag jobbade på ett av Nordens största och mest kända försäkringsbolag. Under min tid i försäkringsbranschen specialiserade jag mig på skadestånd- och försäkringsrätt och arbetade med både juridiska och kommersiella risker som företag möter i sin verksamhet och fick goda kunskaper i att hantera och eliminera sådana risker.

Jag tror att mitt engagemang i kombination med en djupgående förståelse av de kommersiella och tekniska och juridiska villkoren inom Tech-branschen bidrar till att klienten litar på oss när vi arbetar tillsammans för att utveckla deras verksamhet.

Min utbildning
  • 2014 Juristexamen, Stockholms universitet, Sverige
  • 2013 Affärsjuridisk masterexamen, Linköpings universitet, Sverige
  • 2012 Internationella juridikstudier, Université de Strasbourg, Frankrike