Jag är biträdande jurist på Stockholmskontoret och ingår i vår internationella Corporate-grupp. Tillsammans med mina skickliga kollegor från andra Bird & Bird-kontoren i Norden och hela världen, biträder vi våra klienter i ett stort antal gränsöverskridande transaktioner av varierande art.

Jag är specialiserad inom nordiska och internationella transaktioner, inklusive privat och publik M&A, private equity, joint ventures och omorganisationer. Jag biträder också våra klienter i löpande affärsjuridiska frågor, främst inom sektorerna Tech & Comms och Retail & Consumer.

Efter att ha arbetat som jurist i många år, och tack vare inspirerande klienter och kompetenta kollegor, har jag utvecklat en god förståelse och ett genuint intresse för våra klienters verksamheter. Min juridiska expertis, en affärsinriktat metod och verktygen som min fil.kand. i företagsekonomi har bidragit med, är en kombination som ligger till grund för att kunna ge skräddarsydd juridisk rådgivning och ett kvalitativt mervärde till varje enskild klient.

Min utbildning
  • Stockholms universitet, Jur. kand.
  • Stockholms universitet, Fil. kand. i Företagsekonomi
Mina medlemskap
  • Advokatsamfundet (2017)