Översikt

Marcus genuina intresse för klientens verksamhet generar ett mervärde vid rådgivningen.

 

Marcus började på vårt Stockholmskontor 2012 och arbetar som biträdande jurist som en del av vår verksamhetsgrupp inom Corporate.

 

Han biträder regelbundet nationella och internationella klienter beträffande olika aspekter inom bolagsrätt och angränsande områden av svensk rätt. Marcus har specialiserat sig på inhemska och gränsöverskridande transaktioner, inklusive förvärv, joint ventures, omstruktureringar och omorganisationer av företag men ger även rådgivning inom allmän bolagsrätt. Hans erfarenhet inkluderar rådgivning till såväl börsnoterade företag som till privata företag.

 

Marcus har erfarenhet från olika branscher, inklusive Food & Beverage och Energy & Utilities, men är främst inriktad inom Tech & Comms.

 

Marcus erhöll dubbelexamen inom juridik (jur. kand.) och ekonomi (fil. kand. i företagsekonomi) från Stockholms universitet 2012.

 

Marcus är dessutom medgrundare till den vetenskapliga tidskriften Juridisk Publikation där han även var verksam som chefredaktör 2010-2011. 

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post