Som senior associate i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm försöker jag alltid tillhandahålla pragmatiska, tydliga och affärsorienterade lösningar på arbetsrättsliga frågor.

Med erfarenhet från Bird & Bird, tillsammans med arbetslivserfarenhet från en stor transaktionsinriktad advokatbyrå samt arbete som bolagsjurist (secondment), har jag samlat på mig erfarenheter och lärdomar från ett stort antal olika arbetsrättsliga situationer och ärenden. Med denna erfarenhet har jag lyckats att bli en betrodd rådgivare i förhållande till arbetsrättsliga frågor.

Jag strävar efter att tillhandahålla lättförståeliga och effektiva råd till komplexa arbetsrättsliga frågor och problem oavsett om det rör sig om verksamhetsövergångar, fusioner, M&A-transaktioner, personuppgiftshantering, omstruktureringar eller generella arbetsrättsliga frågeställningar

I min roll som arbetsrättsjurist försöker jag förstå våra klienters behov, både från ett affärsperspektiv såväl som ett arbetsrättsligt perspektiv, för att på så sätt kunna tillhandhålla rådgivning som ger våra klienter möjlighet att agera proaktivt, effektiv och ändamålsenligt.

Min utbildning
  • Jur. kand., Stockholm universitet, 2013
  • LL.M (utbyte), The University of Hong Kong, 2012-2013