Kristina Forsbacka

Senior European Counsel Sverige

Översikt

Kristina har lång erfarenhet av affärsjuridik kombinerat med spetskompetens inom energi- och miljörätt.

Kristina Forsbacka är verksam på Bird & Bird sedan 2012 och tillhör Energy & Utilities-gruppen baserad i Stockholm.

Hon har mångårig erfarenhet av affärsjuridik kombinerat med spetskompetens inom energi- och miljörätt samt klimatjuridik. Kristina erbjuder rådgivning till både privata och offentliga aktörer och biträder sedan många år Energimyndigheten. Hennes uppdrag inom energiområdet innefattar bl.a. utredningsarbete, inklusive tolkning och implementering av EU-direktiv, frågor rörande förnybar energi samt investeringsavtal avseende CDM-projekt. Kristina har även erfarenhet av processer i EU-domstolen och företrädde bl.a. framgångsrikt Energimyndigheten i Ålands Vindkraft-målet som är det nya EU-prejudikatet inom förnybar energi. Hon deltog också som expert i en särskild referensgrupp vid Miljömålsberedningens arbete med dess förslag till en ny svensk klimatlag. I tillägg är Kristina även specialiserad på miljörätt, bl.a. miljörättsliga frågor relaterade till transaktioner och ansvarsutredningar, och arbetar även med vindkraft.

Kristina har även lång och bred erfarenhet, både som advokat och som bolagsjurist, av företags- och fastighetstransaktioner samt av kommersiell avtalsrätt, inklusive tvistlösning.

Hon har undervisat i miljörätt och arrangerat samt föreläst vid seminarier om miljörättsligt ansvar, energirätt och klimatjuridik. Hon har publicerat en rad artiklar, bl.a. artiklar om ansvarsfrågor inom miljörätten i Svensk Juristtidning och Juridisk Tidskrift samt även debattartiklar och krönikor rörande klimat och miljöansvar i DI, Dagens Miljö och Miljö & Utveckling.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post
 
Vad andra säger
  1. "At Bird & Bird, practice head Kristina Forsbacka gives ongoing advice to the Swedish Energy Agency on climate change law as well as issues relating to clean development mechanism and joint implementation projects."

    Legal 500, 2016
  2. Recognised for her experience in regulatory matters, particularly EU law governing renewables, permit applications and commercial contracts. Impressed clients say that she is "service-minded" and "does terrific work both as a legal adviser and as a representative in court."

    Chambers and Partners 2016