Som biträdande jurist i commercialgruppen i hjälper jag svenska och internationella klienter med ärenden inom avtalsrätt och dataskydd. Jag är medlem i våra sektorgrupper för Technology & Communications samt Retail & Consumer.

Jag bistår klienter i deras arbete med avtalsrättsliga frågor, dataskydd samt andra regulatoriska frågor. Med ett stort intresse för juridiska aspekter inom ny teknologi och livsmedelsindustrin är jag medlem i flera sektorgrupper, främst Technology & Communications samt Retail & Consumer.

Innan jag började på Bird & Bird, arbetade jag som jurist för ett globalt livsmedelsföretag, där jag fokuserade främst på marknadsförings- och avtalsrätt samt dataskydd.

Min utbildning
  • LL.M. (European Business Law), Lunds universitet, 2018
  • LL.M. (Juristprogrammet), Lunds universitet, 2018