Jag är biträdande jurist i immaterialrättsgruppen på Bird & Birds Stockholmskontor med särskild inriktning på varumärkesrätt, domännamn, marknadsrätt och upphovsrätt. Jag är verksam i sektorgrupperna 'Media, Entertainment & Sports' och 'Retail & Consumer'.

Jag började på Bird & Bird som trainee år 2013. Jag kom i kontakt med Bird & Bird genom en fördjupningskurs i immaterialrätt på universitetet, och efter att jag träffat några av Bird & Birds biträdande jurister och delägare kände jag att Bird & Bird är rätt plats för mig för att kunna bli den immaterialrättsjurist jag vill vara.

I dag är jag biträdande jurist och genom mina år som verksam har jag samlat på mig stor erfarenhet från olika delar av immaterialrätten. Jag bistår i dagsläget med juridisk rådgivningen till både svenska och internationella klienter i ett stort antal olika ärendetyper, såsom licensieringsfrågor, invändningsförfaranden, intrångsärenden, transaktioner, kontaktskrivning och hantering av varumärkesportföljer. Flertalet av mina ärenden har gränsöverskridande karaktär och jag har därför ett tätt samarbete med mina internationella kollegor på en daglig basis.

Utöver immaterialrättsärenden bistår jag med rådgivning inom en del andra rättsområden, exempelvis konsumenträtt, marknadsrätt och lotterirelaterade frågeställningar. Jag har även fått möjlighet att vara utlånad under 10 månader till en välrenommerad svensk mediekoncern, varav jag under denna tid arbetade med personuppgiftsfrågor (GDPR).

I min roll som jurist anser jag att det är fundamentalt att vara lyhörd och ha förståelse för min klients affärsområde och behov. Jag anser att min uppgift är att underlätta för min klient och var ett stöd vid dagliga utmaningar och möjligheter, både stora som små.

Min utbildning
  • Stockholms universitet, Juristexamen