Jag är biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm, där jag bistår klienter med juridisk rådgivning inom bolagsrätt och kontraktsrätt.

I min roll som biträdande jurist i Corporate-gruppen bistår jag såväl nationella som internationella klienter med juridisk rådgivning inom inhemska- och gränsöverskridande transaktioner, publik- och privat M&A och andra bolagsrättsliga och kontraktsrättsliga frågor.

Jag är intresserad av teknologi och de juridiska utmaningar som teknologin medför. Som en del av vår Technology & Communications-grupp ges jag möjlighet att utveckla mina kunskaper inom dessa områden och därmed få en ökad förståelse för dess branschtrender och juridiska utmaningar.

Vidare är jag också delaktig i vår Media, Entertainment and Sports-grupp, som möjliggör en djupare förståelse för klienter som främst är verksamma inom sport, gaming och gambling, och håller mig uppdaterad på vilka juridiska utmaningar som finns inom dessa verksamhetsområden.

Innan jag började på Bird & Bird 2020 arbetade jag som biträdande jurist med insolvensrätt och tvistelösning på en annan affärsjuridisk byrå i Stockholm.

Min utbildning
  • Juristprogrammet, Uppsala universitet
  • Gustavus Adolphus College, USA