Översikt

Johan har bred erfarenhet av bolagsrättsliga frågor med fokus på rådgivning till bolag verksamma i finansbranschen.

Johan är sedan 2010 verksam på vårt Stockholmskontor och arbetar som biträdande jurist i corporategruppen. Johan är även verksam inom branschgrupperna Aviation & Aerospace, Financial Services samt Energy & Utilities.

Johan biträder såväl nationella som internationella klienter med rådgivning i bolagsrättsliga frågor samt i frågor rörande finansmarknadsrätt. Johan biträder även klienter som är verksamma inom branscherna Aviation & Aerospace och Energy & Utilities.

Johan är specialiserad på bolagsrättsliga frågor, och har erfarenhet av bland annat privat och publik M&A, finansieringar, joint ventures,  omstruktureringar och säkerhetsarrangemang vid sådana transaktioner. Utöver transaktionsrelaterad rådgivning fokuserar Johan på rådgivning inom finansmarknadsrätt och biträder även klienter vid olika regulatoriska frågor, och då särskilt klienter verksamma inom finansbranschen.

Johan tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet och har även studerat vid Erasmus University Rotterdam.

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post