Jag är en senior biträdande jurist i Bird & Birds corporategrupp i Stockholm och bistår både nationella och internationella klienter med rådgivning inom ett brett spektrum av bolagsrättsliga frågor och aspekter, och lämnar därutöver även regelbundet rådgivning inom finansmarknadsreglering.

Som biträdande jurist i Bird & Birds internationella corporategrupp får jag möjlighet att arbeta med många olika bolagsrättsrelaterade transaktioner och projekt tillsammans med kollegor från våra andra kontor över hela världen, vilket har givit mig bred erfarenhet inom en mängd olika bolagsrättsliga frågor.

Jag är specialiserad på bolagsrättsliga frågor, och genom att vara en del av Bird & Birds corporategrupp har jag erhållit erfarenhet av bland annat privat och publik M&A, finansieringar, joint ventures och omstruktureringar. Utöver min bolagsrättsliga och transaktions-relaterade rådgivning bistår jag ofta såväl nationella som internationella klienter med rådgivning inom finans- och värdepappersrätt och även säkerhetsarrangemang vid olika M&A-transaktioner.

Som medlem i sektorgruppen avseende Tech & Comms och eftersom jag har ett särskilt intresse för teknologi i stort och de snabba framsteg som görs inom området, försöker jag att alltid hålla mig informerad om den senaste utvecklingen och trenderna för att på så sätt också kunna tillhandahålla en hög servicenivå till våra klienter. Vid sidan av att biträda klienter i bolagsrättsliga frågor och lämna rådgivning till våra Tech & Comms-klienter arbetar jag också med regulatorisk rådgivning, och då framförallt till klienter som är verksamma inom finansbranschen och Fintech, och särskilt olika typer av betaltjänsteleverantörer.

Min utbildning
  • Jur. kand. vid Stockholms universitet och har även studerat vid Erasmus University Rotterdam.