Översikt

Jan Berg har gedigen erfarenhet av transaktionsrelaterad rådgivning

Jan Berg är partner och medlem i byråns Tech & Comms-grupp.

Jan är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt och tillhandahåller rådgivning i samband med privata och publika företagstransaktioner, kapitalanskaffningar, fondetableringar och bildande av andra strukturer för samarbeten och investeringar i bolagsform.

Jan har särskild erfarenhet av transaktioner inom teknologiintensiva branscher och transaktioner och fondetableringar inom fastighetsbranschen.

Han är ledamot av Sveriges Advokatsamfund, har en jur. kand. från Stockholms universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Innan Jan började på Bird & Bird var han partner i en annan advokatfirma i Stockholm och innan dess arbetade han som bolagsjurist på TeliaSonera AB.

Nyheter & event
Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post