Översikt

Isabella är specialiserad på kommersiell avtalsrätt med särskild kompetens inom gränsöverskridande integritets- och dataskyddsfrågor.

Isabella arbetar som biträdande jurist i Commercialgruppen på vårt Stockholmskontor.

Isabella är medlem i vår International Privacy and Data Protection Group och i vår Technology and Telecommunications sektorgrupp. Isabella biträder både nationella och internationella klienter med juridiskrådgivning i samband med diverse affärsjuridiska relaterade frågor, kommersiella avtal, regulatoriska frågor, IT-relaterade ärenden och personuppgiftsrelaterade ärenden.

Isabella är sedan december 2013 verksam hos oss och tog innan det sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2013 och har även studerat vid University of Oklahoma, College of Law.

Isabella har tidigare varit sommartrainee och uppsatspraktikant på två affärsjuridiska byråer i Stockholm.

Isabella talar svenska och engelska.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & event
Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post