Översikt

Henrik har lång erfarenhet från att arbeta inom teknik och kommunikation med omfattande kunskap från rådgivning till ledande både nationella, nordiska och internationella klienter inom sektorn.

Henrik är delägare i vår Media- och Tech & Comms-grupp och ansvarar för kompetensgruppen Commercial, vari Privacy- och Data Security ingår.

Han har betydande erfarenhet från kommersiellt arbete och transaktioner för klienter inom branscher med konsumentfokus. Han bistår klienter inom områden relaterade till informationsteknik och då främst IT-avtal, såväl som licensiering, outsourcing och utvecklingsrelaterade projekt. Han även bistår även klienter regelbundet i frågor relaterade till integritet och informationssäkerhet.

Henrik talar regelbundet på seminarier i frågor kring integritet och dataskydd, outsourcing samt molntjänster.

Innan Henrik kom till Bird & Bird delade han ansvaret för TMT-gruppen på en nordisk advokatbyrå. Han här även tidigare arbetat som managementkonsult och varit biträdande jurist på en annan internationell advokatbyrå.

Han har en jur.kand. från Stockholms universitet med studier särskilt inom internationell och kommersiell rätt samt studier i krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan.

 

Nyheter & event
Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post