Översikt

Henrik har lång erfarenhet från att arbeta inom media, teknik och kommunikation samt djup kunskap från rådgivning till ledande både nationella, nordiska och internationella klienter inom sektorn.

Henrik är delägare i vår Media- och Tech & Comms-grupp och arbetar i Stockholm.

Han har betydande erfarenhet från kommersiellt arbete och transaktioner för klienter inom Media och Tech & Comms. Han bistår klienter inom områden relaterade till informationsteknik och då främst IT-avtal, såväl som licensiering, outsourcing och utvecklingsrelaterade projekt. Han har även bistått klienter i frågor relaterade till integritet, upphovsrätt och andra kommersiella avtal.

Hans klientfokus är mot nationella, nordiskt gränsöverskridande och internationella bolag – främst medelstora teknikbolag, teknikbolag i begynnelsefas och  media/TV-bolag där Henrik representerar ett flertal högprofilerade aktörer.

Henrik talar regelbundet på seminarier i frågor kring integritet och dataskydd, outsourcing samt molntjänster.

Han har en jur.kand. från Stockholms universitet med studier särskilt inom internationell och kommersiell rätt samt studier i krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan.


Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post