Jag arbetar som biträdande jurist i vår tvistelösningsgrupp i Stockholm, och hjälper våra klienter i tvister och skiljeförfaranden.

Förutom att ha erfarenhet från av att rådge klienter och från att agera ombud inför svenska domstolar, både allmänna och förvaltningsrättsliga, har jag också arbetat med komplexa internationella skiljeförvarande inför Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Som biträdande jurist har jag varit involverad i ett brett spann av olika tvister, som berört många olika rättsområden. Mitt arbete under det senaste året har främst varit inriktat på kommersiella tvistemål, men jag har även arbetat med mål rörande offentlig upphandling och varumärkestvister. Därutöver har jag varit delaktig i arbetet att leda en stor, global compliance utredning.

Innan jag började på Bird & Bird gjorde jag min notariemeritering vid Gotlands tingsrätt. Detta gav mig möjligheten att få värdefull erfarenhet av och en djupare förståelse för processer inför domstol.

Mitt mål är att hjälpa våra klienter att lösa sin juridiska problem på ett rättframt och kostnadseffektivt sätt. Jag stävar efter att förse våra klienter med kommersiellt användbara råd.

Min utbildning
  • Juristprogrammet vid Uppsala universitet, 2015
  • Utbyte vid University of Kent, juridik, 2014