Översikt

Gabriel rekommenderas regelbundet av de ledande internationella ranking-instituten för hans utmärkta IP och tvistemålspraktik.

Gabriel Lidman är delägare och ansvarig för IP-gruppen på vårt Stockholmskontor och i Norden samt för vår Life Science grupp.

Gabriel har lång erfarenhet av att biträda klienter i frågor rörande immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt inom framför allt teknologi- och mediabranscherna. Inom det tekniska området kan särskilt framhållas Gabriels erfarenhet av komplexa, internationella flerpartsprojekt inom forskningsområdet samt outsourcingprojekt inom verkstads-, IT-, och musikindustri.

Gabriel är även en erfaren processjurist och biträder regelbundet klienter i domstol samt i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden. Gabriels processerfarenhet inkluderar ett stort antal immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister bl.a. avancerad patentprocess inom läkemedelsområdet, upphovsrättstvister inom design, kopiering av källkod och internationell rättighetsförvaltning samt varumärkestvister i Högsta Domstolen. Inom skiljeförfaranden kan nämnas att Gabriel har företrätt en internationell fastighetskoncern i ett antal entreprenadtvister, en internationell industrikoncern avseende garantikrav efter företagsförvärv och en stor aktör inom spel- och underhållningsbranschen avseende internationella licensfrågor.

Gabriel har en bakgrund som chef för TMT & IP-gruppen på en annan svensk affärsjuridisk byrå. Han har bl.a. varit bolagsjurist för en internationell koncern och har 15 års erfarenhet av att som advokat biträda klienter inom immaterialrätt och tvistelösning.

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post