Som partner och ansvarig för immaterialrättsgruppen i Norden och tvistelösningsgruppen i Sverige har jag en omfattande erfarenhet av såväl kommersiella ärenden som processer inom Tech, Life Sciences och Media.

Med 20 års erfarenhet inom tvistelösning och immaterialrätt företräder jag regelbundet klienter i domstol och såväl internationella som nationella skiljeförfaranden. Jag har drivit ett stort antal kommersiella tvister såsom krav i anledning av företagsförvärv, licensförhållanden och företagshemligheter och inom det immaterialrättsliga området har jag bl.a. drivit patenttvister inom Läkemedels-/ Bioteknik- respektive FinTech-branschen samt åtskilliga tvister inom upphovsrätt/design, varumärken och marknadsrätt.

Vid sidan av tvistelösning har mitt tekniska och kommersiella arbete bl.a. inkluderat internationella Joint Ventures och stora outsoucing projekt inom bl.a. IT, Musik och Media samt storskaliga internationella forskningsprojekt.

Min utbildning
  • University of Minnesota Law School, Uppsala University LLM
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund, AIPPI, Svenska föreningen för upphovsrätt