Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp på Bird & Birds Stockholmskontor.

Som junior biträdande jurist på Bird & Bird arbetar jag både med nationella och internationella klienter inom flera typer av ärenden, inom bl.a. företagsöverlåtelser, bolagsrätt och bolagsstyrning.

Bird & Birds sektorgrupper innebär en möjlighet att fördjupa sig i andra intresseområden, därför har jag valt att engagera mig i vår Technology & Communications grupp, Media, Entertainment & Sports grupp och vår Retail & Consumer grupp.

Min utbildning
  • Lunds Universitet, Juristexamen