Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp på Bird & Birds Stockholmskontor.

Jag började som biträdande jurist på Bird & Bird 2020. Som junior biträdande jurist assisterar jag vår Corporate-grupp i en mängd olika nationella och internationella ärenden.

Innan jag började jobba på Bird & Bird arbetade jag på en nordisk bank under några år. I mitt arbete ingick allt från rättsutredningar till upprättande av avtal.

Min utbildning
  • Juristexamen, Stockholms Universitet